Milieu en duurzaamheid

Schoonmaakbedrijf Amsterdam
Milieu en duurzaamheid

Milieuvriendelijk schoonmaakbedrijf

mini_icoBelangrijke informatie over onze gezondheid en leefomgeving


  • De lucht in huis is meestal 2 tot 5 keer meer vervuild dan de lucht buitenshuis. Uit onderzoek van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) blijkt dat in sommige gevallen de lucht binnenshuis zelfs 100 keer meer vervuild is. Volgens de Onderzoeksraad worden er 50.000 chemische stoffen gebruikt in onze dagelijkse omgeving. Minder dan 20% van deze producten zijn getest op korte en lange termijneffecten op de menselijke gezondheid en het milieu.
  • Er wordt geschat dat de gemiddelde Nederlandse fabrikant met meer dan 40 kilo onveilige chemicaliën per jaar werkt. Fabrikanten van reinigingsproducten zijn niet wettelijk verplicht om consumenten te informeren over de chemische stoffen in hun producten, omdat dergelijke giftige chemicaliën worden beschouwd als vertrouwelijke informatie – ook wel bekend als “zakengeheimen”.
  • Sinds de Industriële Revolutie heeft zich een enorme toename van giftige stoffen in het milieu voorgedaan. Sommige wetenschappers geloven dat 80-90% van de kankergevallen te wijten is aan invloeden van buitenaf en slechts 10-20%  valt toe te schrijven aan genetische aanleg. In 1960 kwam borstkanker voor bij 1 op de 20 vrouwen. Het Wereld Kanker Onderzoeksfonds heeft gerapporteerd dat dit aantal vandaag de dag is gestegen tot 1 op de 8 vrouwen.
  • Onze kinderen zijn kwetsbaarder dan wij als volwassenen. Dit komt onder andere omdat kinderen relatief meer water drinken, meer lucht inademen en meer voedsel eten in verhouding tot hun lichaamsgewicht. Kinderen spelen vaak op de vloer. Hierdoor zijn ze extra kwetsbaar voor de giftige stoffen die voorkomen in de chemische schoonmaakmiddelen waarmee deze vloeren worden gereinigd. Deze stoffen kunnen zich via de huid naar binnen dringen. Bovendien zakken chemische stoffen uit de lucht naar beneden waardoor er zich dicht bij de grond meer giftige stoffen voordoen. Er is een dramatische stijging van kanker bij kinderen, in het bijzonder leukemie en hersenkanker. Een gezonde leefomgeving draagt bij aan een gezond lichaam en kan de kans op het ontwikkelen van kanker daarom wellicht helpen voorkomen.

mini_icoKom meer te weten over de bijwerkingen van veel gebruikte schoonmaakmiddelen


  • Bleek bevat chloor wat meestal wordt gemaakt van natrium hypocholorate en sensibilisatoren. Deze stoffen kunnen bijtend zijn en kunnen irritaties veroorzaken voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Dit kan een gevaar betekenen voor mensen met hartaandoeningen en astma. Bovendien kan chloor fataal zijn in het geval van inslikken.
  • Allesreiniger kan butylcellosolve bevatten. Dat is een neurotoxine en een pesticide! Het kan niet alleen de ogen en de huid irriteren, maar ook schade bezorgen aan uw centrale zenuwstelsel, de nieren en de lever. Deze stof wordt gemakkelijk geabsorbeerd door de huid en kan daarmee uw bloedbaan binnendringen.
  • Glasreinigers bevatten vaak butylcellosolve (zie hierboven). Ook bevatten ze soms het neurotoxine isobutaan.
  • Ontsmettingsmiddelen bevatten vaak dioxines. Dit is een kankerverwekkende stof die 500 keer dodelijker is dan DDT (een chemische insecticide). Ontsmettingsmiddelen kunnen ook ethylalcohol bevatten wat irriterend kan zijn voor de ogen, de huid en de luchtwegen.